suthatconggiao suthatconggiao suthatconggiao suthatconggiao suthatconggiao
1 2 3 4 5

Thứ Hai, 9 tháng 10, 2017

FB10-2017 - Nếu công giáo la mã chưa từng đặt chân đến Việt Nam?

Hãy tưởng tượng nếu Công Giáo La Mã chưa từng đặt chân đến Việt Nam, thì sẽ:

 • Có nhà nước Tây Sơn thống nhất đất nước.
 • Có chữ Nôm làm chữ quốc ngữ, giá trị đạo đức trong triết lý Phật Giáo, Khổng Giáo, Mạnh Giáo, Nho Giáo.
 • Còn tinh thần hiệp nhất dân tộc.
 • Không có 600 nghìn giáo dân phản quốc liên kết nội ứng cho Pháp Quốc tấn công Đại Việt.
 • Không có chữ quốc ngữ tiếng La-tinh kèm theo văn hóa chửi thề tục tĩu.
 • Không bị Pháp xâm lược 1858.
 • Không bị bóc lột cướp bóc tài sản, lợi phẩm đem sang Pháp.
 • Không bị đầu độc bằng thuốc phiện và rượu cồn từ năm 1900.
 • Không có nạn đói Ất Dậu làm 2 triệu người chết 1944-1945 từ Quảng Trị ra Bắc.
 • Không bị chia cắt 1954.
 • Không có 4 triệu người Việt chết trong chiến tranh Việt Nam.
 • Không có vụ chiếm đất làm nhà thờ.
 • Không có đạo đức suy đồi và các vấn nạn thương tâm trong xã hội (cuồng tín, ấu dâm, loạn luân,v.v...).

------------------------
Tác giả: Nguyễn Đảm
Fanpage: Bài trừ tà thuyết thiên chúa giáo.
Ngày đăng: 09-10-2017
Website: http://suthatconggiao.comNỘI DUNG BÀI ĐĂNG TRÊN FACEBOOK (VIDEO)