suthatconggiao suthatconggiao suthatconggiao suthatconggiao suthatconggiao
1 2 3 4 5

Thứ Hai, 9 tháng 10, 2017

FB10-2017 - Vì sao thiên chúa giáo không cho tín đồ của mình thông minh?

Đó là ngu dân để trị, thiên chúa giáo đang tiếp tục sách lược của tây. Ở đâu dân trí thấp, ở đó tà đạo dễ dàng xâm nhập. Dân trí thấp thiên chúa giáo dễ bề lừa gạt . Thiên chúa giáo tồn tại trên sự ngu muội của con chiên, vì con chiên là nguồn cung cấp tài chính để bộ máy nhà thờ hoạt động.

Trong khi khắp nơi đang đòi cho con em họ được đi học thì tại giáo xứ Đăng Cao, xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, Nghệ An đang diễn ra điều ngược lại, các em trong độ tuổi mầm non không được đi học. Không phải vì Trường không có lớp, cũng không phải vì phụ huynh không đăng ký đi học được, mà vì linh mục quản xứ Đinh Văn Minh đã bắt các phụ huynh không cho các bé trong độ tuổi mầm non đến trường (hiện trường mầm non xã Diễn Đoài chỉ có 1/42 em 5 tuổi; 3/43 em 4 tuổi; 1/38 em 3 tuổi của giáo xứ Đăng Cao đi học). Vị linh mục rao giảng: "Chúng ta cứ không cho các cháu đi học để xem chính quyền có cho các cháu đi học lớp 1 không". Thật là vinh dự thay.

NỘI DUNG BÀI ĐĂNG TRÊN FACEBOOK