suthatconggiao suthatconggiao suthatconggiao suthatconggiao suthatconggiao
1 2 3 4 5

Thứ Tư, 20 tháng 12, 2017

FB12-2017 - Sự nguy hiểm của thiên chúa giáo đối với An ninh việt nam

SỰ NGUY HIỂM CỦA THIÊN CHÚA GIÁO ĐỐI VỚI AN NINH VIỆT NAM
Năm 1856 thiên chúa giáo cùng với thực dân Pháp đã xâm lược nước ta.
Sau 95 năm, Năm 1954, chỉ trong vòng 95 năm mà chúng đã có thể kêu gọi hơn 1 triệu dân di cư vào Nam Việt Nam. Làm cho nước nhà bị chia cắt thành 2 miền. Với lời kêu gọi là "Đức Mẹ Đồng Trinh" đã đi cư vào Nam Việt Nam Và những lời nói là chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã đàn áp thiên chúa giáo nên phải di cư vào Nam Việt Nam.

Hình ảnh: "Giáo dân di cư vào nam 1954 theo lời kêu gọi"

Dưới chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm thiên chúa giáo được tôn sùng một cách quá mức, trong quân đội người công giáo được giữ chức vụ cao hơn, giáo dân chẳng phải đóng thuế. Các giáo mục có quyền chỉ huy quân đội. Bọn chúng đã đàn áp các tôn giáo khác nổi tiếng nhất là sự kiện Đạo Phật bị đàn áp và sự tự thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức.Hình ảnh: "Đàn áp tôn giáo khác của chính quyền công giáo Ngô Đình Diệm"

Sau KHI NƯỚC NHÀ ĐỘC LẬP dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sao bọn Linh mục phản động thiên chúa giáo lại không kêu gào di cư thêm một lần nữa rời khỏi Việt Nam đi, mà ở lại làm gì?. Tại sao "bà Mẹ già Maria còn trinh" dấu yêu của bọn linh mục phản quốc không di cư thêm một lần nữa đi? Vì chúng vẫn còn tham vọng rất lớn.Hình ảnh: Linh mục dẫn đầu giáo dân chống phá đất nước.

Và mấy chục năm sau khi đất nước thống nhất, người công giáo ngày càng phát triển. Bọn linh mục phản động chỉ cần 1 lời kêu gọi là "Jesus" muốn giáo dân lật đổ chính quyền và giáo dân sẽ ngoan ngoãn làm theo như một cái "MÁY".
=> Việt Nam sẽ ra sao khi thiên chúa giáo ngày càng phát triển.

Tác giả: Hồ Văn Thanh

BÀI ĐĂNG TRÊN FACEBOOK