suthatconggiao suthatconggiao suthatconggiao suthatconggiao suthatconggiao
1 2 3 4 5

Thứ Tư, 8 tháng 8, 2018

Hoa Kỳ: Nạn nhân bị tấn công tình dục đòi nhà thờ 20 triệu USD tiền bồi thường

Tại Bang Montana, Hoa Kỳ ngày 31/7/2018 các nạn nhân bị tấn công tình dục đang biểu quyết về khoản tiền 20 triệu USD hòa giải.

Những nạn nhân bị tấn công tình dục bởi những cựu giáo sĩ của giáo phận Great Falls-Billings đã bỏ phiếu về khoản tiền hòa giải 20 triệu USD
Theo tờ báo Billings Gazette đề xuất hòa giải cũng yêu cầu giáo phận Kito-roman giáo đăng lên website của mình trong ít nhất 10 năm tên của 27 cựu giáo sĩ TẤN CÔNG TÌNH DỤC dẫn đến việc kiện cáo khiến cho giáo phận phải nộp đơn phá sản vào cuối năm (năm 2017).

Tám mươi sáu (86) người đã tố cáo về sự lạm dụng tình dục ở miền đông Montana giữa năm 1943 và 1993. 2/3 số người đó yêu cầu hỗ trợ việc dàn xếp.

Tòa án đang chuẩn bị mở một cuộc điều trần vào tháng 8 để xác nhận việc hòa giải. Ngăn cấm việc giáo phận nhắm vào các nạn nhân với tư cách là người bị oan.

Việc giải quyết sẽ được hỗ trợ bởi bảo hiểm, đóng góp từ giáo dân và bán tài sản giáo phận.


Nguồn:
➥ https://www.nytimes.com/aponline/2018/07/31/us/ap-us-church-abuse-montana.html
➥ https://billingsgazette.com/news/national/victims-of-montana-clergy-sex-abuse-vote-on-m-settlement/article_1c52d3b0-a9fb-5b55-a24e-933a9b12bb9e.html
➥ https://www.wral.com/victims-of-montana-clergy-sex-abuse-vote-on-20m-settlement/17738018/?comment_order=forward
➥ https://www.ksl.com/article/46369141/victims-of-montana-clergy-sex-abuse-vote-on-20m-settlement
➥ http://www.bdtonline.com/news/victims-of-montana-clergy-sex-abuse-vote-on-m-settlement/article_15e18829-25d3-5f2f-b872-a21f70a71143.html
➥ https://www.fredericksburg.com/news/news-wire/victims-of-montana-clergy-sex-abuse-vote-on-m-settlement/article_19b0ad39-c57f-5f45-a16e-11ed58957ac6.html
➥ http://ktar.com/story/2160464/victims-of-montana-clergy-sex-abuse-vote-on-20m-settlement/
➥ https://www.centredaily.com/news/nation-world/article215826735.html