suthatconggiao suthatconggiao suthatconggiao suthatconggiao suthatconggiao
1 2 3 4 5

Thứ Năm, 16 tháng 8, 2018

Linh mục tham gia chính trị là đi ngược lại với Chúa

Sự trung lập của Chúa Giê-su về các vấn đề chính trị của thế gian này là hoàn toàn dựa trên các nguyên tắc Kinh Thánh. Chúa Giê-su là vị vua tương lai của Nước Đức Chúa Trời ở trên trời. Nếu tham gia chính trị, ngài không trung thành với Nước của Cha ngài.
Rúng động hơn 300 linh mục xâm hại tình dục hàng nghìn trẻ em
Mục sư chống đồng tính bị bắt vì dụ khi một nhân viên an ninh giả GAY
Canada: Giáo hội Công Giáo và scandal cưỡng bức con nuôi

Chúa Giê-su giàu lòng thương xót

Một Kito hữu đang tìm những môn đồ chân chính của Chúa Giê-su vào thời nay, chúng ta tìm kiếm những môn đồ rao giảng và dạy dỗ về Nước Đức Chúa Trời. Vậy để mà nói rằng, linh mục tham gia chính trị có phần không xứng đáng với ơn gọi của Chúa Giê-su.

Nhiều Kito đồng đạo nhận ra điều này, khi đất nước Việt Nam đang cần sự bảo trợ của Chúa Giê-su để có khả năng phát triển và gìn giữ hòa bình. Mỗi chúng ta cũng luôn cầu nguyện với Mẹ Maria đoái thương nước Việt Nam chúng con giữa sự xoay vần mau chóng của thời đại.  Chúng ta cũng được gợi mở cầu nguyện " một cách đặc biệt" cho các nhà lãnh đạo đất nước. Nhưng không đồng nghĩa với việc Chúa hay Mẹ cho phép chúng ta phỉ báng, cho phép chúng ta phán xét bất cứ thứ gì.Chúa Giê-su cũng rất tôn trọng chính quyền. Các chính phủ góp phần duy trì trật tự. Họ có quyền đòi hỏi dân chúng phải lương thiện, nộp thuế và tuân theo luật pháp. Chúa Giê-su nêu gương mẫu nào trong việc dùng ‘của Sê-sa trả lại cho Sê-sa’? Chúa Giê-su được nuôi dạy bởi cha mẹ là những người tuân thủ luật pháp ngay dù không thuận lợi cho họ. Chẳng hạn, ông Giô-sép và người vợ đang mang thai, bà Ma-ri, đi 150km để đến Bết-lê-hem theo chiếu chỉ kê khai dân số của người La Mã (Lu-ca 2:1-5). Giống như họ, Chúa Giê-su tôn trọng luật pháp, ngay cả việc nộp thuế, điều mà ngài không có bổn phận phải làm (Ma-thi-ơ 17:24-27). Ngài cũng cẩn thận tránh lạm quyền trong những vấn đề thế tục (Lu-ca 12:13, 14). Chúng ta có thể nói rằng Chúa Giê-su tôn trọng bộ máy chính quyền dù ngài không tham gia.

Có một sự buồn rằng trong chúng ta hôm nay, có những bề trên xem thường lời dạy của Chúa Giê-su. Giám mục Phaolo Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Micae Hoàng Đức Oanh,.. linh mục Giuse Nguyễn Duy Tân giáo xứ Thọ Hòa, linh mục Anton Đặng Hữu Nam giáo xứ Mỹ Khánh, linh mục JB Nguyễn Đình Thục giáo xứ Song Ngọc, linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong dòng chúa cứu thế Thái Hà... đang đi trên con đường sai khác ấy. Họ nhân danh Chúa, nhân danh Giáo hội tham gia vào thế tục một cách mạnh mẽ. Một khi tham gia vào thế tục, các bề trên vơi bớt đi sự thánh thiện là điều rất dễ xảy ra. Họ cũng rất dễ lầm đường lạc lối và rời xa Thiên Chúa. Cũng bởi vậy, chúng ta được mời gọi cầu nguyện với Chúa dẫn đường chỉ lối cho hàng giáo sĩ một cách thường xuyên nhất.


Linh mục lạm dụng trẻ em chặn đường quốc lộ

Khi người ta ép Chúa Giê-su tham gia chính trị, ngài lui ra “ở một mình trên núi”. Vậy nếu một linh mục, là nhân bản của Thiên chúa, linh mục đó tham gia chính trị  có đi ngược với cách Chúa " ở một mình trên núi" ?