suthatconggiao suthatconggiao suthatconggiao suthatconggiao suthatconggiao
1 2 3 4 5

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2019

FB2.19 - Đạo Phật và Thiên Chúa Giáo gọi tín đồ của mình bằng gì?

"Đạo Phật là tôn giáo duy nhất trên thế gian gọi các tín đồ của mình là những thiện trí thức, nghĩa là những con người đúng nghĩa là con người, và chủ trương con người có thể tự mình tu tập, giác ngộ như Phật. Chồn giáo là tôn giáo duy nhất trên thế gian gọi các tín đồ của mình là một “đàn chiên” (súc vật), cần phải được chăn dắt để sợ và thờ phụng cha con một ông Thượng đế “ất ơ vô hình nào đó, không thể mô tả được, không thể hiểu được” ở trên trời "