suthatconggiao suthatconggiao suthatconggiao suthatconggiao suthatconggiao
1 2 3 4 5

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2019

Thủ pháp gian manh của thiên chúa giáo khi dịch kinh thánh

Kinh thánh là quyển sách tối quan trọng của đạo thiên chúa giáo, là nền tảng cơ bản quan trọng của tôn giáo này, được cho là lời của chúa trời và không thể sai. Được dịch ra hơn 2.800 ngôn ngữ và được xuất bản hàng tỷ bản, với nhiều phiên bản tiếng địa phương khác nhau. Quyển sách này chứa đầy những mâu thuẫn, những điều ác độc và dã man được ghi lại trong kinh sách. Tuy nhiên với thủ pháp gian manh của thiên chúa giáo, họ đã biến tấu những lời văn câu kinh kệ thành những đoạn văn mang ý nghĩa không đúng với nguyên bản, quả là âm mưu hiểm độc nhằm che đậy sự thật. Hãy cùng nhau làm rõ các vấn đề trên.


thu phap gian manh cua dao chua khi dich kinh thanh

Kinh thánh Cựu Ước Malachi 2:3: (bản American-Viet)

Trong thánh kinh Cựu Ước Malachi 2:3 bản Song Ngữ, ta có câu kinh như sau:
http://www.transcripture.com/vietnamese-american-malachi-2.html


Hình ảnh: hình chụp bản dịch kinh thánh tại transcripture.com (Viet - Amrerican)

Nầy, ta sẽ quở trách giống gieo của các ngươi, rải phân của những lễ các ngươi; các ngươi sẽ bị đem đi với phân ấy. Behold, I will rebuke your seed, and will spread dung upon your faces, even the dung of your feasts; and ye shall be taken away with it.
Chú ý câu anh ngữ "and will spread dung upon your faces" không được dịch mặc dù ghi rất rõ ràng trong bảng tiếng anh. Câu này có nghĩa là " và sẽ trét phân lên mặt của các ngươi".
Riêng câu kinh "rải phân của những lễ các ngươi" (anh ngữ: even the dung of your feasts) rất tối nghĩa, làm ta có thể hiểu sai cả bản tiếng anh.

Vì sao ?
Khi trét phân lên mặt người ta, chúa nói "upon your faces"
Nhưng khi chúa trét lên của lễ thì chúa dùng giới từ "of".

Chú ý câu anh ngữ "and will spread dung upon your faces" không được dịch mặc dù ghi rất rõ ràng trong bảng tiếng anh. Câu này có nghĩa là "và sẽ trét phân lên mặt của các ngươi".

Tiếng anh rất rõ ràng, upon your faces là trên mặt các ngươi
Còn câu "even dung of your feasts" thì phải nên dịch là "với phân mà chính các ngươi ăn tiệc rồi ỉa ra" thì mới chính xác, vì từ "feast" là các bửa tiệc tùng. Dịch của lễ nên chả ai hiểu gì hết.
Nếu đọc kinh thánh, mà mù mờ tiếng anh, thì sẽ dốt tệ hơn các cha.

Kinh thánh Cựu Ước Malachi 2:3: (bản American-Viet)

Ta cùng đọc câu kinh trên một website khác, thì nó hơi khác một tí, như sau:
http://www.transcripture.com/vietnamese-english-malachi-2.html


Hình ảnh: hình chụp bản dịch kinh thánh tại transcripture.com (Viet - English)

Nầy, ta sẽ quở trách giống gieo của các ngươi, rải phân của những lễ các ngươi; các ngươi sẽ bị đem đi với phân ấy.
See, I will have your arm cut off, and will put waste on your faces, even the waste from your feasts; and you will be taken away with it.
Với câu kinh tiếng anh mới thì không còn thấy "I will rebuke your seed" (ta sẽ quở trách giống gieo của các ngươi) nữa, mà là "I will have your arm cut off" tức là ta sẽ chặt hết tay chân của các ngươi, bản việt ngữ lại cũng gian manh không chịu dịch. Tiếp đó là câu "and will put waste on your faces" (và ta sẽ trét phân lên mặt các ngươi, cũng lấp lửng gian manh bỏ qua không dịch)

Kinh thánh Cựu Ước Malachi 2:3: (bản Tiếng pháp)

Tính tôi rất ngộ, tôi hiếu kỳ moi bằng tiếng Pháp xem, rất tiếc là tôi không học La Tinh.
Vào văn bản pháp ngữ so sánh xem tại sao lại khác biệt nhau thế, đây là nguyên văn bản kinh thánh tiêng Pháp trích từ website http://www.enseignemoi.com/bible/malachie-2.html

Hình ảnh: hình chụp bản dịch kinh thánh tại enseignemoi.com (Tiếng pháp)

Voici, je détruirai vos semences, Et je vous jetterai des excréments au visage, Les excréments des victimes que vous sacrifiez, Et on vous emportera avec eux.
Bản tiếng Pháp đọc còn khủng khiếp hơn, "Je détruirai vos semences" có nghĩa là "Ta sẽ tiêu diệt hết giòng giống của các ngươi, ta sẽ quăng cứt vào mặt các ngươi, cứt của những nạn nhân đã bị các ngươi giết, và các ngươi sẽ được mang đi với cứt ấy" ( Có ai tin rằng chúa trời đầy bao dung thương xót đã sinh ra loài người, sau đó lại tìm đủ cách rủa sả, trù dập, trét phân trét cứt, chặt tay chặt chân và tìm đủ mưu mô để tận diệt nhân loại không !)

Ý đồ gì khi cố tình không dịch hoặc dịch sai kinh thánh

Tôi nêu ra trường hợp trên với link của kinh thánh tam ngữ là để dành cho người tương đối có học
thức và dĩ nhiên, các bạn công giáo có trình độ mà muốn tìm hiểu sự thực cũng nên tham gia vào sự nghiên cứu nhỏ này.

Đây chỉ là một phần rất chi li của kinh thánh Việt Nam mà không biết vì dốt anh ngữ, pháp ngữ hay vì cố ý dịch sai để làm nhẹ bớt sự dơ dáy tục tĩu của chúa trời.
Một chút nhắc nhở: kinh thánh nguyên văn từ ngôn ngữ Hébreu, sau đó được dịch ra tiếng Hy Lạp và từ Hy Lạp dịch sang La tinh, nên ngay bản La tinh hay Hay Lạp vẫn có nhiều sai sót.

Trần Ánh Sáng (sự thật công giáo)